HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

Beograd, 7. januar 2022.  

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša’nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.  

Početak nove kalendarske godine prilika je da analiziramo svoj rad, život i ulaganje u protekloj godini, te da razmislimo i planiramo u kojim životnim pitanjima možemo biti bolji.  

Često uzroci brige, nesloge i zavade kod ljudi povod su nedovoljne lične analize, odnosno potrebe da se više bavimo svojim, a manje tuđim problemima.   Allah dželle šanuhu nas poziva i kaže: “O, vi koji verujete, Allaha se bojte, i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio, i opet, Allaha se bojte. Uistinu, Allah dobro zna ono što radite.” (El-Hašr- Okupljanje, 18) “Ko se uputi na Pravi put,za svoje dobro se uputio, a ko zaluta, na svoju štetu je zalutao, i niko neće ničiji tuđi teret nositi, a Mi ne kažnjavamo dok poslanike ne pošaljemo!” (El-Isra’ – Noćno putovanje, 15)  

Čovek bi trebao spoznati da svako dobro koje učini, ustvari, sebi čini. Da ono što iskreno uradi i u želji Božijeg zadovoljstva udeli, zapravo sebi ostavi. Šejtan odlično radi svoj posao i njegova jedina uloga je da nas od cilja odvrati i da nas zabavi tuđim problemima, da ne bismo o svojim mislili. A onaj ko zaboravi Allaha zasluži da Allah učini da i sam sebe zaboravi: “I ne budite od onih koji su zaboravili Boga, pa je dao da i sami sebe zaborave. To su oni istinski grešnici.” (El- Hašr- Okupljanje, 20) Biće i onih koji će proživljeni na Sudnjem danu slepi biti, iako na dunjaluku takvi nisu bili. “Od mene će vam, svakako, uputa dolaziti pa ko bude sledio Moju uputu neće zalutati i neće nesrećan biti, ali ko odbaci svest o Meni, u teskobi će živeti i na Kijametskom danu slepim ćemo ga proživeti.” (Ta-ha, 123-124)  

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:”Najlepši islam jednog čoveka je da se ne meša u ono što ga se ne tiče.” Potrudimo se da u skladu sa ovim hadisom živimo. Ostavimo se poslova za koje nemamo odgovornosti ni na ovom ni na budućem svetu.  

Priča se da su Nasrudin hodži rekli: “Eno,hodža, kroz selo nose punu zdelu mesa!” a on odgovori: “Šta se mene tiče, neka nose kuda hoće!” Oni dodaše:”Tebi nose!” a on odgovori: “Pa dobro šta se onda vas tiče!”   Žalosno je da se ljudi često naslađuju pričama o drugima, a od ogovaranja i potvaranja samo veća šteta dolazi.

Poslanik, alejhis-selam, je rekao: “U predkijametsko vreme biće takvo stanje da će ljudi formalno, vanjštinom, biti prijatelji, a unutar sebe jedni drugima neprijatelji.” A ashabi upitaše kako je to uopšte moguće, da se ljudi pokazuju kao prijatelji, glume prijateljstvo, a unutar sebe osećaju mržnju i nepoverenje jedni prema drugima. A Poslanik kaže: “Kada ih budu povezivali interesi, biće prijatelji, ali će zbog mržnje koje u sebi imaju osećati strah jedni od drugih.”  

Blago svakom insanu kojem se Allah dželle šanuhu smiluje da shvati da je naša sreća u nama, a ne u drugima. Blago onom ko shvati da se treba više baviti onim što ga se tiče, jer će samo takav ispravnim primerom kazivati.   Prisetimo se reči Pejgamberovih, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se bude bavio onim što ga se ne tiče, proći će ga ono što ga se tiče.” Nova godina prilika je da razmislimo kakvo je naše stanje, naše društvo i zajednica. Kakvo će biti naše stanje kada na Sudnjem danu pred Boga stsnemo i o pozvanom pitani budemo? “I reci: “Radite! Bog će videti ono što radite, kao i Njegov Poslanik i vernici, i bićete vraćeni Poznavatelju i skrivenog i vidljivog sveta, i On će vas izvestiti o onome što ste radili.” (Et-Tevbe – Pokajanje, 105)  

Hajdemo krenuti u novu godinu s namerom da sebe menjamo, jer kad se promene ljudi, promeniće se i vreme. Uzvišeni Allahu, uputi nas i pomozi nas. Amin!” Kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

REISU-L-ULEMA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE, SEAD EF. NASUFOVIĆ, POVODOM NAJVEĆEG HRIŠĆANSKOG PRAZNIKA UPUTIO ČESTITKU PATRIJARHU SRPSKOM

Srpska Pravoslavna Crkva
Kralja Petra 5, Beograd  

Arhiepiskop pećki,Mitropolit beogradsko-karlovački i
Patrijarh srpski gospodin Porfirije

Čast nam je da Vama lično, velikodostojnicima i sveštenstvu Srpske Pravoslavne Crkve, kao i svim hrišćanskim vjernicama i vjernicima, čestitamo veliki hrišćanski praznik – dan rođenja Isusa Hrista, iskrenom željom koju dijelim s muftijama i imamima Rijaseta Isamske zajednice Srbije da ga provedete u najljepšem prazničnom raspoloženju.Mesija – Isus Hrist, sin Marijin, (El-Mesih Isa bin Merjem) voljom Boga Milosnoga oživio je mrtvoga, vratio vid slijepom i ozdravio neizlječivo bolesnoga.

Danas, kao i prije dva milenijuma, živo inspiriše vjerujuće ljude da je s Bogom sve moguće, naročito: oživjeti mrtva srca da ponovo kucaju u bratskoj ljubavi, skinuti koprenu s očiju slijepih da ponovo istinu vide istinom, ozdraviti dušu i tijelo bolesnih da bi Boga ustrajno voljeli i svakog čovjeka još snažnije zagrlili.

Dragog Boga molimo da istina u nama oživi i bude nam spas i putokaz na oba svijeta. Njemu se molimo da u srcima svih ljudi umnoži plemenitost, a da nam svaki susret bude radost.
Amin!

Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije
Sead NASUFOVIĆ

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

Bajrakli džamija u Beogradu, 31. decembar 2021.  

„Draga i poštovana braćo i sestre, svedočim sa ovoga časnoga mesta, ovoga minbera koji je preostao od 274 koji su nekada u ovom gradu bili, svedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Uzvišenog Stvoritelja Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja svega, svedočim srcem i jezikom da nema drugog Boga osim Njega! I svedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslednji poslanik poslan ne samo muslimanima već celokupnom ljudskom rodu. Da ukaže na istinu od neistine, poslat da nas očisti od širka – jedinog greha koji Allah dželle šanuhu neće oprostiti. Širk je jedini greh koji neće biti oprošten. A šta je širk? To je, prijatelju, kada pripisuješ svome Stvoritelju još nekoga, da je važan. Širk se ne ogleda samo u svedočanstvu gde ćeš reći: „Ej ima još jedan bog pored Njega.“ Širk se provlači podmuklo, u svako poru našeg života, svugde možete videti širk. Nažalost, i u pojedinim džamijama možete videti širk. Da nas Allah, dželle šanuhu, sačuva tog greha, neoprostivog. Pogledajte reči Abdullah, kako je pišemo? Pišemo je tako što je gramatiku uređivao tamo neko što za Boga nije znao. A gde su današnji stručnjaci muslimani iz te sfere da počnu da razmišljaju i da pišu onako kako Allah voli? Šta zaslužuje veliko slovo, šta je vredno velikog slova, samo ime Allahovo a ne ime Abdullahovo. Pa u jednom imenu Abdullah, imate veliko A na početku a znači rob; a u istom tom imenu imate i reč Allah ali malim slovom se piše. Da li je to pravedno? Koliko god vi to smatrali utopijom, ljudi mi to za svog života radimo a ja se bojim da će to na Ahiretu biti vrednovano! Mi to radimo, i svesno znamo da pišemo rob velikim slovom a Allah malim slovom. Ako niste bili svesni do sada, sada morate biti svesni. Toga nema u arapskom jeziku. Razmislimo o tome!  

Na kraju smo jedne godine, gde obračunavamo šta smo uradili u prošloj i šta ne bismo trebali uraditi u sledećoj godini, čega treba da se klonimo, da li smo obračunali, koliko dobrih dela koja nas jedina prate u našem kaburu, na Ahiretu ćemo biti pitani zašto je onaj tamo u tvojoj ulici koji nema ništa da jede bio gladan, zašto se nisi odazvao kada te zajednica poziva da gradimo mesdžide posle 273 srušena u Beogradu, zašto ne podržavate zajednicu koja želi da vas pomogne na Pravom putu, koja nije politički angažovana. Koliko smo to mi veliki muslimani, zapitajmo se, da li bismo dali svoju ćerku nekome ko je dobar musliman a nije tvoje nacije, pa ćeš videti da li si nacionalista ili fašista. Jesmo li to mi, ko je to nas zarazio, pa pogledajte se, svih boja i nacija, e to je zajednica, ne pripada nijednog naciji već ummetu a gde si ti moj ummete? To je tema sa kojom želim da završim ovu današnju hutbu, o kojoj trebate da razmišljate na kraju ove fiskalne godine.  

I razmislite vi koji nešto slavite tamo šta vi slavite,šta imamo u reči slaviti, koga se slavi, samo Allah se slavi, samo onaj koji je Bespočetan. Samo Onaj kome ćeš se vratiti i dati mu odgovor za život kako si ga proživeo. Pogledajmo se očima ljubavi jer iz ljubavi smo stvoreni, nemojte gledati jedni druge sa podozrenjem, sa vesvesom i ogovaranjem. Za sve to bićemo obešeni za jezik, jer to je Muhammed, alejhis-selam rekao kada je prolazio pored Džehenema. Ne dozvolite da se manipuliše sa vama, da vaše duše budu hranjenje nečim drugim osim onoga što zadovoljava njihovu potrebu a to je reč Allah i to je Kur’an, zikr, čistoća tela, namere i dela. To je ono što želim da vam kažem. Allah dželle šanuhu da nam ukabuli“, kazao je između ostalog muftija beogradski, Mustafa ef. Jusufspahić.

REISU-L-ULEMA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE, SEAD EF. NASUFOVIĆ, POVODOM NAJVEĆEG HRIŠĆANSKOG PRAZNIKA UPUTIO ČESTITKU BEOGRADSKOM NADBISKUPU

Beograd, 25.12.2021.  

“Vaša Eminencijo, poštovani nadbiskupe i metropolite Hočevar!

Danas se katolički vjernici, kršćani, raduju velikom prazniku – rođenje Isusa Hrista (Isa sina Merjemina); tim povodom upućujem moje želje za dobro zdravlje, blagostanje, mir i sreću, koje duboko dijelim sa muftijama i imamima Islamske zajednice Srbije, pa ih iskreno primite i prenesite svojim svećenicima, vjernicama i vjernicima.

Uvjeren sam da naše tradicije trajno i predano vode brigu o društvenom životu, duhovnom zdravlju i ljepšoj budućnosti svakoga čovjeka, što i jeste primarna dužnost religije, a transcendentna dimenzija ljudskoga života u skladnom zajedništvu amanet istinskih duhovnika.

Dragog Boga molimo da nam budućnost bude bolja od prošlosti, srećnija od sadašnjosti, a Njegova Uputa uvijek u srcu, Riječ u Duhu i zdravlje u tijelu.

Amin!”  

Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije
Sead NASUFOVIĆ

VISOKA DELEGACIJA MEŠIHATA PREŠEVSKOG POSETILA REISU-L-ULEMU IZS SEADA EF NASUFOVIĆA

Novi Pazar, 18. decembar 2021.  

Visoka delegacija predstavnika Mešihata IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu danas je u Novom Pazaru čestitala reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije Seadu ef. Nasufoviću reizbor i poželela mu puno uspeha u daljem radu.  

Delegaciju su dočekali reisu-l-ulema Sead ef. Nasufović i predsednik Sabora Mešihata Islamske zajednice Sandžaka h. Murat Curić.  

Na sastanku je bilo reči o još boljoj saradnji svih institucija i organa na nivou Islamske zajednice Srbije, a u cilju poboljšanja uslova u ostvarenju verskih prava muslimana. Naročito je istaknuta potreba da se reši radno-pravni status svih verskih službenika sa područja Mešihata preševskog.