Dnevnik majke muslimanke

U emisiji ,,Dnevnik majke muslimanke” GMS radija, profesorka Merima Al–Shukeir će obrađivati teme koje se tiču odgajanja i vaspitavanja dece u skladu sa din Islamom. U formi dnevničkog zapisa uzorne majke, Aiše, monološkim putem, prenosiće se odgovori na pitanja sa kojima se svaka majka muslimanka u savremenom društvu suočava i pružati oslonac u savladavanju izazova koji se pred nju postavljaju. U svemu tome, ključnu ulogu imaće islamska reč iz Časnog Kur’ana i hadisa Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Kroz osvrtanje na Božije upute, Merima će ukazivati na njihovu svevremenost i na način na koji se one, kao takve, mogu primeniti u svakodnevnom životu majke i deteta. Navedeni pristup uticaće kako na poboljšanje odnosa između majki i dece, tako na oblikovanje budućih generacija kroz težnju za postiznajem zadovoljstva Allaha dž.š. Na taj način, uz Božiju pomoć, ova emisija pomoći će majkama da ostvare svoj zadatak i poboljšaju svoj i položaj svog deteta na oba sveta. Pozivamo slušateljke GMS radija da budu uz nas nedeljom, nakon akšam namaza i da nauče kako da na najbolji način ostvare svoju dragocenu ulogu.