22. januar 2021. godine
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Skrušenost ili poniznost pred Allahom Uzvišenim je srž i sama suština namaza.
 
Maloumne osobe možda mogu pravilno obavljati namaz fizički i ispravno obaviti namaske ruknove, ali upravo zato što ne razumeju da je suština namaza osetiti vezu sa Allahom, oni bivaju oslobođeni namaza.
 
Jeste, namaz se sastoji od suštine i forme, ne možemo formu potpuno zanemariti, tj. bilo kako obavljati namaz. Ali preterano davanje pažnje formalnom delu namaza može biti od šejtanovih zamki, jer ako čovek usmeri svu pažnju samo na tu formalnu stranu razmišljajući da li je svaki pokret bio pravilno odrađen, tada će njegovo prisustvo u namazu biti ograničeno, i izgubiće ono zbog čega i klanjamo namaz, izgubiće osećaj da je stupio u vezu sa Allahom, dželle ša’nuhu.
 
Ko postigne skrušenost u namazu osetiće slast ibadeta i imana, zato je Allahov Poslanik, alejhis-selam, govorio:
“Smiraj moga oka je u namazu.” (En-Nesai, 3940)
 
Namaz se smatra najboljim i najvrednijim ibadetom, i najjače oružje vernika, pa kaže Allah, dželle ša’nuhu, u Kur’anu:
"Ono što žele – vernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju." (El-Mu’minun, 1-2.)
 
Znamo i za hadis koji kaže da ćemo prvo biti pitani za namaz - pa kod koga namaz bude ispravan, biće mu ispravna i ostala dela.
 
Kako postići tu skrušenost?
 
Prvo, pripremom za namaz - abdest, odeća, ambijent…
 
Pre samog stupanja u namaz, treba pripaziti na uzimanje abdesta, način oblačenja i odabir mesta za klanjanje.
Abdest je pre svega sredstvo za smirenje. Poslanik, alejhis-selam, je rekao da se vodom abdesta gasi vatra srdžbe. Dakle, na samom početku, abdest će nam doneti duševnu smirenost, u kakvom god stanju da smo pre toga bili.
Kad je odeća u pitanju – kako pazimo na to šta ćemo obući na sastanak sa nekom važnom osobom, još više bi trebalo paziti na to šta ćemo obući na razgovor sa Allahom Uzvišenim.
Što se tiče odabira mesta, pored toga što je važno da bude čisto, trebali bismo prilagoditi mesto tako da nas ono dodatno ne dekoncentriše. Kao klanjati, na primer, pored upaljenog televizora, ili gde ima previše buke, ili gde ima nekih predmeta ili figura ispred nas koji odvlače pažnju, i slično.
 
Drugo, ne dozvoliti šejtanu da nas udalji od namaza.
 
Šejtan je sebi uzeo za zadatak da skreće ljude s Pravog puta, i trebamo biti svesni da će se on više truditi oko nas što se mi više trudimo da držimo do namaza i ustrajemo na Pravom putu.
Poslanik, alejhis-selam, je rekao: „Čoveku, kada počne klanjati, dođe šejtan i počne ga podsećati na mnogo šta, govoreći mu: ‘Seti se toga, seti se toga…’, i svega onoga čega se nije mogao setiti, tako da čovek dođe u situaciju da ne zna koliko je klanjao.” (Buhari)
Dakle, šejtan će se boriti da nas udalji od namaza, i nažalost, niko od nas ne može kazati da je stalno i potpuno skoncentrisan u namazu, ali sve je dobro dok se vraćamo i dok smo svesni da je to šejtanova spletka ne odustajući od te stalne borbe.
 
Treće, ne žuriti sa namazom, upotpunjavanti ruku’u i sedžde.
 
Svaki pokret treba obavljati polako, bez žurbe. U žurbi se ne stigne puno razmišljati o toj vezi sa Allahom.
Allahov Poslanik, alejhis-selam, je rekao: “Najgori kradljivac među ljudima je onaj koji krade od svoga namaza.” Prisutni su upitali: “O Allahov Poslaniče, kako to krade od svoga namaza?!”, a on odgovori: “Tako što ne upotpunjuje svoj ruku’ i sedždu.” (Ahmed)
Sedžda je zaista, nešto nadnaravno, tada smo najbliži svome Gospodaru. Pa kako onda osetiti slast ibadeta, ako požurimo sa njom.
 
Četvrto, naučiti značenje onoga što učimo u namazu.
 
Ovo će puno olakšati pri postizanju koncentracije. Kada učimo arapski tekst, mi to mehanički samo izgovaramo, i ne razumemo šta znači.
Kad bi mi znali šta znači to što učimo u namazu, onda bi razmišljali o tome, o tim ajetima.
Razumljivo je da je nama koji ne govorimo arapski jezik dosta teže naučiti prevod onoga što učimo u namazu, ali puno lakše bismo postigli skrušenost u namazu kada bismo poznavali barem značenje Fatihe i nekih kraćih sura koje učimo u namazu.
 
Peto, klanjati kao da nam je posljednji namaz.
 
Zapitajmo se kako bismo klanjali naš namaz da znamo da ćemo sutra ili odmah nakon namaza umreti, i da nećemo imati više prilike da obavljamo namaz? Verujem da bismo se potrudili da sve uradimo besprekorno od pripreme za namaz do predaje selama, a klanjali bismo što duže i ništa nam ne bi bilo važnije ni prioritetnije od toga, zar ne?
 
Imajmo na umu da ćemo, kao što stojimo pred Allahom Uzvišenim na namazu, isto tako stajati pred Njim, u velikom strahu, na Sudnjem danu i da tada nećemo moći ništa uraditi za svoj spas.
Još uvek nam nije kasno.
 
A nikad ne znamo kad ćemo klanjati svoj posljednji namaz.
 
Molim Uzvišenog da nas učini od onih koji se Njemu skrušeno klanjaju i koji će svetla lica stati pred Njega na Sudnjem danu. Molim Allaha Uzvišenog da primi naše molitve, naše namaze, naše dove i da nam poslednje reči na dunjaluku budu - ešhedu en la ilahe illAllah, ve ešhedu enne Muhemmeden abduhu ve resuluhu. Amin!"

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija