media share 0.02.01.c6c55e52691601df871283f1b965e29e572e9f593f376f83ea7f664111e44b93 Picture

Nakon kraćeg prekida dostavljanja humanitarne pomoći, što zbog zatvaranja popularnog Miksališta koje je bilo centar  za prikupljanje pomoći ugroženima iz ratom zahvaćenih područjia Bliskog Istoka, što zbog slabijeg priliva izbeglica u Beograd i menjanja rute njihovog kretanja, Merhamet IZS nastavlja svoju humanu misiju. Naime, uz saradnju sa halal kuhinjom Bajrakli džamije svakodnevno se na lokalitetu parka kod autobuske stanice dostavlja stotinu obroka za nevoljnike koji su u potrazi za boljim uslovima za život, prinuđeni da makar prenoće u Beogradu pre nego što nastave svoj put ka zemljama Zapada. Podsetimo od aprila prošle godine, Merhamet IZS, koji pokušava da kod ljudi probudi svest o solidarnosti i saosećanju, uz trud da svojim delovanjem pokaže način na koji se mora ophoditi sa nevoljnicima čuvajući njihovo dostojanstvo i brinući o njihovom imanu, je podelio preko 130.000 obroka, što u Beogradu, što u Šidu na lokalitetu Adaševci gde je odlukom Komesarijata za izbeglice i migraciju bio postavljen veliki regionalni izbeglički kamp.

WP 20160605 11 07 49 Pro

Danas 05. juna/29 ša’bana u Bajrakli džamiji, pred mnogobrojnim predstavnicima medija, a povodom nastupajućeg meseca Ramazana, održana je konferencija za štampu Rijaseta IZS. Javnosti se obratio muftija sandžački Hasib ef. Suljović, koji je tu priliku iskoristio kako bi svim pripadnicima islama čestitao nastupanje kako je rekao uvaženi efendija, ”odabranog meseca Ramazana, koji je mesec nebrojenih blagodati, mesec Božije milosti, oprosta, Božije zaštite Njegovih robova, mesec promena na bolje, mesec borbe protiv svojih strasti i pohlepe.” U toku posta, vernik se, kako je kazao muftija Suljović, odrekao ne samo hrane i pića, već i drugih telesnih zadovoljstava, čime se bori unutar sebe sa snagama koje ga vuku ka porocima i moralinim devijacijama, a koliko je to teško i bitno,  objasnio je tako što je citirao hadis Božijeg Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem: ” Vraćamo se iz male borbe (džihada) u veliku borbu (džihad)”, tumačeći ove reči, da je oružani rat mala stvar u odnosu na rat protiv svojih strasti.  Ono što je efendija Suljović potencirao jeste razvijanje svesti kod postača, da  Allah sve vidi, pa da vernik  neće dozvoliti da kada se osami od ljudi, učini nešto čime će pokvariti post, bilo uzimanjem hrane i pića,  ali ni mimo toga laganjem, ogovaranjem, klevetanjem, psovanjem i učestvovanjem u raspravama. Na kraju svog obraćanja, efendija Suljović je poželeo svim vernicima, pripadnicima islama, da im Allah podari snage da istraju, da iskoriste blagodati meseca Ramazana, za promene u svom ponašanju, rečniku, svom delovanju, i da te promene na bolje osete i njihovi prijatelji, porodica, komšije i cela zajednica. “RAMAZANI  ŠERIF MUBAREK OLSUN”.

Pošto je, podsetimo, pre tačno sedam dana na sednici VS IZS muftija Suljović  imenovan za  predsedavajućeg privremenog organa – povereništva koje će do sprovođenja izbornog procesa za izbor Reisu-l-uleme voditi poslove iz delokruga rada Rijaseta,  a koji sačinjavaju i predsednici Mešihata preševskog i srbijanskog, novinare je interesovalo kako IZ gleda na polemike koje su se javile u delu javnosti, pre svega na društvenim mrežama u kojima se novoizabrani srbijanski muftija, profesor Abdullah Numan, osporava zbog svog etničkog  porekla. “Moram da počnem sa rečju nažalost. Pre svega, u islamu se ne sme praviti razlika po rasnoj i nacionalnoj osnovi. Najbolji kod Boga jeste onaj koji je najBogobojazniji.” Muftija Suljović je dodao i da je proteklih sedam dana izneseno mnogo neistina o dešavanjima na sednici VS IZS na kojoj je prekinuta petnaestomesečna blokada na kojoj je imenovano novo rukovodstvo.              

Konferenciji za medije su prisustvovali i muftija preševski Nedžmedin ef. Saćipi, muftija vojvođanski Muhamed ef. Ziljkić, predsednik VS IZS Muhamed ef. Jusufspahić, član vladine komisije za veronauku Sead ef. Nasufović, muftija niški Eldin ef. Aščerić, imam vojni Mustafa ef. Jusufspahić kao i više glavnih imama medžlisa sa teritorije grada Beograda: Emin ef. Zejnulahu, Senad ef. Hajrović, Amel ef. Osmanović, Muhamed ef. Hadžić i Ramadan ef. Mehmedi. Inače, među mnogobrojnim predstvnicima medija bile su zastupljenje i novinske kuće RTS, N1, TV Prva, Al Džazira Balkan, Palma Plus iz Jagodine, zatim novinske agencije Beta, Tanjug i IRNA.

2 strana foto ramazan

Nastupanje meseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi grešenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar, zaborav i vrati se sećanju i spomenu Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se vrednosti i blagodati meseca Ramazana i posta neće postići sve dok postač ne bude postio vodeći računa o svim adabima posta. Zbog toga, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, istovremeno čuvajući na taj način i granice posta.Došao nam je plemeniti mesec u kojem Allah, subhanehu ve te'ala, uvećava nagradu i obilno daruje. Vrata dobra, svakom onome ko želi dobro, u ovom mesecu se otvaraju. Mesec Ramazan je mesec dobrih i berićetnih dela, mesec pomaganja i darivanja. „Ramazan je mesec u kojem je objavljen Kur'an koji je uputstvo-putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla." Ramazan je mesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Predanja koja govore o vrednosti meseca Ramazana brojna su i poznata. Tako u dva Sahiha, kod imama Buharije i Muslima, rahmetullahi 'alejhima, od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe mesec Ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance." Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, beleži od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Mom narodu u mesecu Ramazanu je dato pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu pre njih:
●  zadah iz usta postača Allahu, subhanehu ve te'ala, je lepši od mirisa miska;
●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;
●  Allah, subhanehu ve te'ala, svaki dan ulepšava Svoj Džennet i govori: 'Nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmere prema tebi';
●  u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mesecima
●  i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi."
Rečeno je: „Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) lejletul-kadr?" Odgovorio je: „Ne, već radnik dobija svoju nagradu onda kada završi svoj posao."
Prva osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo vas između svih drugih naroda jeste da je zadah iz usta postača -vaših usta dok postite-, kod Allaha, subhanehu ve te'ala, lepši od mirisa miska. Zadah koji se javlja usled praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je kod Allaha Uzvišenog lepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah posledica ibadeta Allahu, subhanehu ve te'ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Takvo je svako stanje koje proizilazi iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala. Ono je drago Allahu i Allah će mu za takvo stanje dati veliko dobro.
Druga osobina jeste da meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Meleki su plemenita stvorenja, pokorna Allahu, subhanehu ve te'ala, izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo verovatno je da će im se dova primiti, njihova dova za vas postače. Oni, meleki dove Allahu, subhanehu ve te'ala, da On Uzvišeni sakrije vaše grehe na Dunjaluku i Ahiretu, pređe preko vaših greha. A zar to nije jedna od najvećih vjerničkih želja?! Svaki čovek je grešnik i kao takav potreban je Allahovog oprosta.
Treća osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo sledbenike Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, jeste da im On Uzvišeni svaki dan dok poste, u toku meseca Ramazana, ulepšava Džennet govoreći: „Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, pa se usmere prema tebi", tj. odbace tegobe i nedaće Dunjaluka pa požure Džennetu sa dobrim delima. Allah, subhanehu ve te'ala, to govori svaki dan i ulepšava Džennet za Svoje pokorne robove podstičući ih na ustrajnost u dobrim delima.
Četvrta osobina kojom smo obdareni samo mi jeste da se u ovom odabranom mesecu nepokorni šejtani vezuju u lance i okove pa nas ne mogu odvraćati od istine kao što to čine u drugim mesecima. Ovo je velika Allahova blagodat po nas. Allah nas je u ovom mesecu sačuvao našeg neprijatelja koji nas poziva u džehennemske dubine. Zbog toga nastojimo da što više činimo dobrih dela zahvaljujući se Allahu na ovoj blagodati.
Peta osobina jeste da Uzvišeni Allah oprašta sledbenicima Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njihove grehe u zadnjoj noći ovog mubarek meseca, ukoliko budu mesec ramazan proveli u postu i namazu.

I pored oprosta greha, također, obilno će ih nagraditi i za njihova dobra dela, jer Allah, subhanehu ve te'ala, za jedno dobro delo nagrađuje deset do sedam stotina puta pa i više kome On Uzvišeni bude hteo.
Neke od vrednosti posta su:
●  Svevišnji Allah je svim narodima propisivao post. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao u Svojoj plemenitoj Knjizi: „O vernici, propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima koji su bili pre vas, da biste bili bogobojazni." (Prevod značenja El-Bekara, 183.) Da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve te'ala, ga ne bi propisivao svim ljudima.
●  Post je razlog opraštanja greha i prelaženje preko loših dela. U dva Sahiha, kod Buharije i Muslima, od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ko posti Ramazan verujući i nadajući se biće mu oprošteni prethodni gresi.", tj. ko bude verovao u Allaha, bude zadovoljan propisom posta i očekuje nagradu za njega, ne bude mu teško da prihvati propis posta i ne bude sumnjao u nagradu za post, uistinu, takvom će Allah, subhanehu ve te'ala, oprostiti prethodne grehe.
●  Post nema određenu nagradu, već se postač nagrađuje neograničeno. U dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Svevišnji Allah kaže: 'Svako delo koje čini čovek pripada njemu, osim posta! Uistinu, on je za Mene i Ja nagrađujem za njega!' Post je štit! Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne reči i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio s njim neka kaže: 'Ja postim!' Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je lepši od mirisa miska. Postač ima dve radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara radovaće se svome postu." U predanju kod imama Muslima stoji: „Svako delo koje čini čovek pripada njemu i ono se uvećava od deset do sedam stotina puta osim posta. On, doista, pripada Meni i Ja za njega nagrađujem (posebno). Čovek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi Mene!"
●  Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Od Abdullaha b. Amra, radijallahu 'anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati za čoveka na Sudnjem Danu. Post će reći: 'Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega!' Kur'an će reći: 'Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!' I njihovo zauzimanje će se i primiti." Gospodaru naš probudi nas iz našeg nemara, pomozi nam da se opskrbimo bogobojaznošću pre odlaska s ovog sveta, pomozi nam da iskoristimo ovaj mubarek mesec Ramazan dobrim delima u pokornosti Tebi. Pomozi nam da sačuvamo svoj post i učini ga našim zauzimačem na Sudnjem Danu. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Svaka zahvala pripada Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

3 strana poseta osnovaca foto 2

U sklopu ekskurzije, koja je uoči male mature, organizovana za učenike osmih razreda iz Prijepolja, đaci iz ove limske opštine imali su priliku da posete Bajrakli džamiju. Njih, kao i nastavno osoblje, ugostio je Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam najstarije beogradske Bogomolje. Prisutni su sa velikom pažnjom i znatiželjom slušali o istorijatu same džamije, a oni među njima koji su slabije informisani, što je bio slučaj sa zaista malim brojem, bii su prilično iznenađeni kada su saznali da je ona otvorena tokom celog dana i da se u njoj, u džematu, obavlja svih pet dnevnih namaza, kao i da se u više sedmičnih termina održava verska pouka, kako za decu, tako i za starije osobe. Ono što je nepodeljeno, sve prisutne obradovalo jesu podaci koje je uvaženi efendija izneo a koji se tiču života muslimanana na teritoriji celog grada, naročito broja mesdžida u Beogradu, kojih je četrnaest kao i činjenica da se u beogradskim osnovnim i srednjim školama, održava islamska verska nastava. Nakon kraćeg predavanja i neformalnog druženja sa prisutnima, na čija je pitanja Ramadan ef. strpljivo odgovarao, stekao se utisak da se budući srednjoškolci vrćaju u svoj grad puni pozitivnih impresija, noseći sa sobom i veliki broj korisnih I imteresantnih informacija koje će, svakako, podeliti sa svojim sugrađanima.

minber

Al-Laahu smo zahvalni,  braćo i sestre, Al-Laahom Dragim bližnji. Al-Laaha slavimo,  Al-Laaha hvalimo,  Al-Laaha veličamo,  svetkujemo,  jednujemo,  Samome Mu nikog ne pridružujemo,  Njegove Volje i Rada,  radi,  družimo se i udružujemo, u dobročinima se urezujemo,   međusobno se sviđamo, račun pred Bogom svodimo, ne svadmo se i ne svađamo.

Sami Bog Jeste Bog,  bez ikog drugog, a muhammed,  isus mesija-isa mesih,  mojsije-musa, ibrahim-abraham,  i preostali vesnici Božji, sluge su Božje,  poslani,  odani,  verni,  najponizniji.

savetovali su,  pa vam i mi savetujemo, Bogočuvarnost,  Boguslušnost, Boguslužnost,  Boguposlušnost.
a danas se to postiže sleđenjem konačno-poslanog Bogovesnika,  muhammeda, bliženo-sMirenog.

braćo i sestre,  Bogom Samim,  bližnji,  Bog nam Je Dragi,  neka mesta,  neka vremena,  neka dela,  Vrednovao više od drugih,  pa nam Je,  tako,  post Vrednovao,  više od drugih dela,  a mesec ramadaan,  Vrednovao Je,  nad ostalim vremenima,  Objavom Svoga Govorenja,  izgovorenog, Kur'aana,  Korena,  Krune,  Osnova za osnov,  naš, u odabrano središnjem mestu-mekki-stožernoj-centralnoj-središnjoj.

'pravoverni,  propisano vam je ustezanje -post,  kao što je propisivano bilo i vašim prethodnicima, kako biste bili Bogočuvarni; mesec ramadaana-žeđanja za Bogom-Bogotraženja,  je onaj mesec u kome je spušten i objavljen Kur'aanom,  Koren,  Kruna,  Osnov za obnov,  kao vodilja čoveku svakom, i dokaz jasni svaki,  iz vodilje,  za razlučenje, pa kogod od vas doživi mesec ramadaana,  neka mu obdanicu  u ustezanju od jela, pića, snošaja,  provede,  ukidajući Boga radi svaki ružni govor,  ružno delo,  ružnu misao.

Bog u Svome Svetom-Kudsijj Govoru-Hadisu Kaže da post je Njegov,  Njemu Samo radi,  i da ga stoga Sami On,  najizuzetnijom nagradom,  Nagradi,  a muhammed,  vjesnik Božji,  odani,  verni, bliženo-sMireni i konačno-poslani,  kazao je da svako ko ispusti nesreće ramazana brižno i verno, zaslužuje oprost kod Boga Dragog.

Bogombližnji,  braćo i sestre!

Bog Se Svojevoljno, ne ustručava da za primer Svojoj Stvoriteljskoj Moći, Navede najsitniji delić bilo čega-atom,  ili štogod iznad toga..što se pravovernih tiče, takvi što su,  uvereno znaju, da je to Htina Božja-Gospodnja, Ihtina-Istina, a što se nepravovernih, svih nevernih tiče, pitaju se oni,  šta to Bog Želi Kazati navedenim primerima. On Navodi kog Mu Volja,  i zavodi kog Mu Želja, a zavodi samo ogrezle grešnike.

braćo i sestre, Al-Laahom bližnji, koliko god da ste nam daleko ili blizu, Al-Laaha molimo da nam svima u ramadan-mesecu,  Smiluje se, Oprosti nam i Spasi nas vatre, ukletosti.

Blagoslovi Bože nas i srbiju našu,  Blagoslovi nas i al-aksu našu u makdisu,  Blagoslovi nas i poslanikovu medinu, i Blagoslovi nas sve i Svoju mekku-središte naše.

Al-Laah Naređuje pravdu;
Al-Laah Naređuje dobročinstvo;
Al-Laah Naređuje potpomaganje, bližnjeg,  pa nadalje; Al-Laah Zabranjuje ogavnosti,  zlobnost,  pokuđenih misli,  reči, dela, i nasilje i Savetuje nas,  ne bismo li Ga se setili i obsetili.
s Bogom vezu uspostavljaj!

mubarek ramadaan

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza