media share 0.02.01.c8230be536f2fb7303946975307863430d326d0ff40978875a0cf0d9c02bef0f Picture

Ušli smo u poslednju trećinu meseca ramazana. Džemat Sremčica, deo Medžlisa IZ Čukarica, do početka posta posvetio se uređivanju mesdžida kao bi vernici neometano mogli u njemu klanjati, kako dnevne namaze tako i teravih namaz, činiti zikr, prisustvovati verskim predavanjima... Od kako je počeo post, svoje aktivnosti, način života, delovanje podredili su mesecu ramazanu. Svojim ponašanjem svedoče da je ovaj mesec poseban, da je on mesec Kur’ana, mesec pojačanih ibadeta, mesec pojačanog saosećanja i solidarnosti, mesec dobročinstva, mesec blagosti... Duh ramazana se oseća na svakom koraku, ali svakako centralno mesto odakle je sve počelo i odakle se i dalje širi taj duh, jeste mesdžid. On nije neko izolovano, zatvoreno mesto, već prostor koji se koristi za ibadete u užem ali i u najširem mogućem značenju te reči, gde se savetuje, razgovara, druži. U mesdžidu možete sami, tiho se obraćati Allahu Uzvišenom, a možete sedeti u halki i razgovarati o verskim problemima, savetovati se, razmenjivati mišljenja. Možete neometano klanjati, padati Allahu na sedždu, ali i slušati koliko je Stvoritelj, Vladar svih svetova milostiv i koliko voli strpljive. Naravno, ni ovaj mesdžid nije drugačiji od ostalih beogradskih kada je u pitanju zajednički iftar. I u njemu su oni normalna i redovna pojava u toku ramazana, gde se u vreme umerenog unošenja hrane i pića mogu čuti podsticaji na povećanje ibadeta u ovom delu meseca, na povećanje verskih aktivnosti i druženja u noćima koje su pred nama.Poslednja trećina je tu. Tražimo Lejletul-Kadr u neparnim noćima. Tražimo oprost od Allaha. Budimo istrajni i iskreni u tome.

media share 0.02.01.7438ed66c44b02c4488c15e166cbf84c62e0d072e9ff55e303b204fe09d72546 Picture

Kao što smo već najavili, u organizaciji muftijstva vojvođanskog u saradnji sa ambasadom Kuvajta, ugroženim porodicama u naselju Adice, podeljeno je oko sedamdeset ramazanskih paketa. U prisustvu muftije vojvođanskog i bačkog, Muhameda ef. Ziljkića, podelu paketa je vršio novosadski imam Muhamed ef. Greku. Takođe, u prostorijama Medžlisa IZ Novi Sad, podeljeno je dvadeset pet paketa najsiromašnijim muslimanima koji žive na teritoriji grada Novog Sada. Podsetimo, ovo je samo nastavak humanitarnog rada u muftiluku vojvođanskom. Tokom meseca Ramazana, izbeglicama iz ratom zahvaćenih predela a koji se nalaze u kampovima Horgoš i Kelebija, dostavljena je pomoć u vidu jedne tone hurmi.

2 strana Tevba

Ceo Ramadan je milost, oprost i oslobođanje od vatre. Sada, nakon što je prošlo od Ramadana, više od polovine, voleo bih da posavetujem sebe i one kojima je Allah omogućio da Mu čine tevbu i istigfar, da tim putem nastave i posle Ramadana, oni koji su se uzdržavali od harama da mu se ne vraćaju posle Ramadana. Savetujem ih da znaju da moraju da imaju čvrst nijet da neće nikad ponavljati iste greške, a u slučaju da nemaju takav nijet plašim se da će im Allah poništiti sve sevape.

Čovek nije stvoren kao melek bezgrešnik. Čovek je stvoren između dve sile, jedna sila ga gura ka zlu, a druga ka dobru, pa zato ga vidimo kako se ponekad ponaša kao melek čistog srca, a ponekad bude kao šejtan prljavog srca.

Stoga, govoriću o tevbi nekoliko tačaka:

 • Tevba je Božija želja, kaže Allah dž.š.: „Allah želi da vam oprosti“ (An-Nisa’: 27). Onda, tevba je Allahova želja, pa ti brate moj kada činiš tevbu od svake neposlušnosti, ti si onda izvršio - ispunio Allahu tu želju.
 • Tevba je radost, Allahova radost pokajanju Njegovog roba. Od Enesa, r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Allah se više raduje pokajanju Svoga roba kada Mu se kaje, nego kada jedan od vas bude na svojoj jahalici u pustinji, pa mu jahalica pobjegne a na njoj mu budu hrana i voda. Potom izgubi nadu u nju i dođe pod drvo i legne u njegov hlad, a izgubio je već nadu u povratak jahalice. Dok on tako leži kada se najedanput jahalica nađe kod njega stojeći. On je uzme za povodac, a zatim od ogromne radosti kaže: Allahu, ti si moj rob a ja sam tvoj gospodar. Pogrešio je iz velike radosti“ (Buhari, Muslim). Allahova radost je znak Allahove radosti.
 • Pokajanje je lek. Greh je bolest kao svaka druga bolest, ima prolaznih bolesti, opasnih i stalnih itd. Prema tome treba se lečiti. Razlog ovog saveta jeste da ja volim da vam prenesem ono što je dobro za vas, jer ako to ne poslušamo onda smo mi zulumćari. Kaže Allah dž.š: „A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu“ (Hudžurat: 11).
 • Greh je gubitak, a tevba je dobitak. Poslanik a.s. je upitao "Znate li vi ko je muflis (propali, bankrot)"? Ashabi odgovoriše: „Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe.“ Alejhisselam reče: "Muflis moga ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio ovog, u imetku zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog... Pa će se svakom od njih dati deo njegovih dobrih dela, a ako mu nestane dobrih dela pre nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših dela i prebaciti na njega, pa će se onda, zajedno s njima, strovaliti u vatru“ (Muslim). Zato, o insanu se pišu tri spiska greha. Jedan je kada Allah neće da oprosti greh ako čovek umre pre pokajanja od njega. I to je širk. Drugi spisak greha je onaj koji bude Allahovom voljom, pa možda ga oprosti, a možda i ne. I to su greške prema Allahu. I treći je spisak grešaka prema ljudima. Od tevbe Allahovo ime je Tevab - Onaj koji mnogo prima tevbu od svog roba danu i noću. Čudim se ponekad kada kažem ljuidima da isprave greške, pa mi kažu „Allah je milostiv“!! Kao da Allah prašta bez ikakvog truda od roba, što nije uopšte tačno. Za primljenu tevbu kod Allaha moraju da se ispoštuju uslovi.
  • أعلى النموذج
 • Uslovi za primanje tevbe: Kaže Allah dž.š: „Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i veruje i dobra dela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje” (Taha: 82). Po tom ajetu uslovi da se primi pokajanje su: pokajanje, verovanje. činjenje dobrih dela i upućenje na pravi put.
 • Pokajanje je prijateljstvo Vernik kada se otuđuje od grešnika, lažova, lopova itd, to odaljivanje ne sme da traje nakon pokajanja. Kaže Allah dž.š: „Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po veri. – A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumeju“ (Tevba: 11).
  • Vreme pokajanja. Pokajanje mora biti odmah posle greške, jer ne smeš kasniti sa pokajanjem da se ne bi navikao na život sa grehom, da ti greh ne postane normalan običaj. Kaže Allah dž.š: „Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo rđavo delo samo iz lakomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti“ (An-Nisa’: 17). Zato je vernik opisan kao grešnik pokajnik.
  • Primer za razumevanje Allahove ljubavi prema pokajniku Kada neki otac ima puno dece, svi su kulturni, obrazovani, fini, oženjeni, imaju decu, posao, mir u kući, nisu dužni, zdravi, poslušni, osim jednog od njih. Taj je alkohličar, kockar, loš, problematičan. Koliko se otac sekira za njega?? Mnogo, naravno. Koliko bi otac bio srećan i zadovaljan kada bi se taj sin vratio na pravi put?? Neopisno mnogo! Tako se Allah raduje kada Mu dođe Njegov rob grešnik i kaže: „Allahu moj, oprosti mi, neću više“.

Neka bude naš plan i program u ostalim danima ramadana i u Lejletu-lkadr da nam Allah oprosti i na tome neka radimo.

Muhamed ef. Naser

355bb2014061606061679fcd

Ел-Лааха - Самог Бога спомињемо, славимо, хвалимо, величамо, служимо, једнујемо, светкујемо, запомажући Му Самом, како нам Позивајући нас Уредио да Му се одазивамо срцима, свим својим бићем, не придружујући Му икога. нема, ближњи моји, по Богу Самом ближњи, Сами Бог Јесте Бог, без иког, а најзахвалнији похваљеник, спасени, међу створенима нама, свима, само Му је слуга, створење, оданик, а наш водник, заповедник, угледник, ахмед мухаммед мустафа.
Богоспоменом, Самог Бога ради, ради Самог Милоснога Рахмана Творца сваког времена па и месеца рамадаана, Објавитеља нам Корена нашег ка Њему, Својега Говорења, изговореног, Кур'аана, позивам нас све да свој бес према створенима сузбијамо, укротимо, и праштамо, да спасени будемо и прости, Богом, онога нам познатога коначнога дана.
молимо те Боже Једни, Једини, јер Тобом је опрост, поравнање, и Волиш опрост, поравнање, па нам Опрости и Сачувај нас и Заштити од Свога Неспомена.
Кога славимо? Кога хвалимо и величамо? Кога Самог једнујемо? Самога Бога! и никога Му у слављењу, хваљењу, величању, светковању, једновању не придружујемо, и овде смо да Га се Самог сећамо, и међусобно да се подсећамо, да Га проносимо, и из Основа за обнов, Коренити, преко првопрочишћеног језика, из свјезика га и у свој и сваки језик доносимо.
преносимо спомен Њега, име Његово, Њега Који нас Упита: како поричете Самог Бог -Ал-Лааха, а бејасте неживи па вас Је Оживео, па Ће вас Занеживети, па Проживети, па Ће вас Онеживеле Себи Самом Повратити. Сами Он Јесте Онај Који вам Створи све земаљско а потом Завлада свим небеским, у седам небеса уређним. Сами Он Јесте Зналац свега
Опрости нам свима Боже и Обједини нас све Своје једноватеље у овоме времену којег Си нам Одабрао.
Ал-Лаах Наређује правду.
Ал-Лаах Наређује доброчинство.
Ал-Лаах Наређује потпомагање ближњег па надаље.
Ал-Лаах нас Брани од злоогавности,
Ал-Лаах нас Брани од покуђености.
Ал-Лаах нас Брани од злочина насиља.
Саветује нас да Га се сетимо и обсетимо.
Богоповезујмо се!

IMG 20160620 WA0010

Oktobra 2013. godine u Batajnici, za potrebe muslimana, kupjen je objekat u kojem su tri meseca kasnije krenuli radovi na adaptaciji prostora i uređenju enetrijera kao i radovi na uređenju zemljišta. Vredne, marljive, uporne džematlije uložile su svoj trud i za rekordno kratko vreme, Allahovom dozvolom i Njegovom milošću, zemljište koje je bilo zatrpano šutom, očistili, preuredili i ogradili. Danas, uz donacije koje su pristizale, objekat je ne samo osposobljen za pet dnevnih namaza, već je u potpunosti sređen pa se u njemu osim obavljanja molitvi održavaju i verska predavanja, naročito u toku meseca Ramazana, organizuju šerijatska venčanja, zajednički iftari... u sklopu objekta su i stan za imama, kao i gasulhana. Džemat Batajnica pripada Medžlisu IZ Zemun a i pored teškog materijalnog stanja, njihove ambicije se ne završavaju ovde. One više nisu materijalnog tipa. Džematlije, sada kada im je omogućeno da neometano obavljaju verske dužnosti, da se u potpunosti posvete ibadetima Allahu Uzvišenom, žele da svoje skromno znanje povećaju, da se posvete izučavanju Allahove vere i verskih obaveza koje je On Uzvišeni propisao.

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza