Muftijstvo beogradsko - Prethodne sedmice na bolji svet su preselili:
 
Bajram Neziroski (rođ. 1954.) dženaza klanjana 22.12.2020. - Batajnica
 
Bajruš Memeti (rođ. 1945.) dženaza klanjana 23.12.2020. – Staro muslimansko groblje, Sremčica
 
Ajmira Memeti (rođ. 1946.) dženaza klanjana 24.12.2020. – Staro muslimansko groblje, Sremčica
 
Kemalj Memedov (rođ. 2.5.1952.) dženaza klanjana 24.12.2020. - Zbeg
 
Anka Ademova (rođ. 26.2.1963.) dženaza klanjana 25.12.2020. – groblje Vojlovica
 
Zijad Abazi (rođ. 1935.) dženaza klanjana 25.12.2020. – muslimansko groblje, Sremčica
 
Šaćir Šaćirović (rođ. 19.2.1953) dženaza klanjana 25.12.2020. – Novo groblje
 
Zlatija Kindža (rođ. 29.7.2020) dženaza klanjana 27.12.200. - Lešće
 
Šefkije Meroli (rođ. 20.10.1939.) preselio 25.12.2020. - dženaza će se klanjati 29.12.2020. - M. Zbeg
 
Hatidža Selimović (rodj. 2.8.1959.) preselila 26.12.2020. – dženaza će se klanjati 30.12.2020. u 14 časova - Zbeg
 
Molimo Allaha da umrlima podari milost i oprost.

 

 
Posljednjih dana izrečene su teške optužbe i teške kvalifikacije od strane pripadnika Islamske zajednice u Srbiji na račun rukovodstva i vjernika Islamske zajednice Srbije. Od najprizemnih uvreda do onih kojima se poziva na nasilje i osporava legitimitet i legalitet Islamske zajednice Srbije. Takođe, pribjegava se teškim manipulacijama, igrajući na emocije ljudi pokušavajući predstaviti se jedinim zaštitnicima vakufa i vakufske imovine. Čak su i upućivani pozivi državnim organima da „ugase“ Islamsku zajednicu Srbije.
 
Analizom dostupnih dokumenata i činjenica možemo zaključiti koja je tradicionalna islamska zajednica i ko to ima pravo predstavljati muslimane u republici Srbiji, a koga državni organi treba da „ugase“.
 
Aprila mjeseca 2006. godine donijet je Zakon o crkvama i vjerskim zajednicama. „Tradicionalne vjerske zajednice su one koje u Srbiji imaju viševjekovni kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona“ (Član 10). „Islamskoj zajednici se priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije (Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 29/1930)“. (član 15). Član 18. ovog Zakona kaže da se za upis crkava i vjerskih zajednica u Registar Ministarstvu podnosi prijava.
 
Za upis u registar crkava i vjerskih zajednica podnijele su zahtjev i prijavu Islamska zajednica Srbije i Islamska zajednica u Srbiji, a zakon o crkvama i vjerskim zajednicama kaže: „U registar se ne može upisati vjerska organizacija čiji naziv sadrži naziv ili dio naziva koji izražava identitet crkve, vjerske zajednice ili vjerske organizacije koja je već upisana u Registar ili koja je ranije podnijela zahtjev za upis.“ To znači da ne mogu biti upisane dvije islamske zajednice.
 
Dana 10. novembra 2009. godine, rješenjem ministra vjera Bogoljuba Šijakovića, formirana je Posebna radna grupa za konstatovanje činjenica o istorijskom kontinuitetu i pravnom legitimitetu Islamske zajednice u Republici Srbiji. Ova komisija dolazi do nekoliko zanimljivih konstatacija, od kojih izdvajamo:
 
- Islamska zajednica Srbije je 15. maja 2006. godine podnijela Ministarstvu vjera Republike Srbije prijavu za upis u Registar crkava i vjerskih zajednica
- Islamska zajednica u Srbiji je 23. jula 2007. godine podnijela Ministarstvu vjera Republike Srbije prijavu za upis u Registar crkava i vjerskih zajednica.
 
Pomenuta komisija je donijela sljedeći zaključak:
 
„Budući da je članom 10. Stav. 2. Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama propisano da su tradicionalne vjerske zajednice one koje u Srbiji imaju viševjekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona i da se članom 15. Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama Islamskoj zajednici priznaje kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije iz 1930. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2006), konstatujemo da, na osnovu iznesenih činjenica, istorijski kontinuitet i pravni legitimitet tradicionalne islamske vjerske zajednice u Republici Srbiji ima, tj. može imati samo Islamska zajednica Srbije.
 
U Beogradu, 23. jula 2010.“
 
– stoji u izveštaju pomenute komisije.
 
Na osnovu navedenih činjenica jasno je da je tradicionalna islamska vjerska zajednica u Republici Srbiji jedino Islamska zajednica Srbije, a da – na osnovu aktuelnog Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama – treba da bude „ugašena“ Islamska zajednica u Srbiji.
Toliko o tome ko treba da se obrati državnim organima i da traži primjenu zakona, a ko treba da bude „ugašen“.
 
S druge strane, aktuelno je i pitanje koju kao tradicionalnu islamsku zajednicu u Republici Srbiji prepoznaju međunarodne islamske institucije?
Pomenut ćemo dvije najznačajnije i najuticajnije institucije u svijetu:
 
(1) Dijanet – upravu za vjerska pitanja Republike Turske i
(2) Rabitu – muslimansku svjetsku ligu.
 
Poznato je da Islamska zajednica Srbije ima izvanrednu saradnju sa Dijanetom – upravom za vjerska pitanja Republike Turske, a ta saradnja se ostvaruje na diplomatskom, vjerskom i kulturnom nivou kao i na realizaciji nekoliko konkretnih projekata. Dijanet i zvanično prepoznaje samo Islamsku zajednicu Srbije kao tradicionalnu islamsku zajednicu i jedinu zajednicu koja ima pravo predstavljati muslimane koji žive u Republici Srbiji.
 
Visoka delegacija Rabite na čelu sa Generalnim Sekretarom Muhammedom ibn Abdul Karim Al-Isaom je od 5. do 8. februara 2020. godine boravila u zvaničnoj posjeti Republici Srbiji. Domaćin ovoj delegaciji bili su predstavnici Islamske zajednice Srbije na čelu sa reisul-ulemom dr. Seadom ef. Nasufovićem. Tom prilikom su delegacije Rabite i Islamske zajednice Srbije imali sastanke sa najvišim zvaničnicima Republike Srbije, na čelu sa predsjednikom Republike Srbije. Takođe, Generalni sekretar Rabite Muhammed ibn Abdul Kerim El Isa je imao sastanke sa službenicima Islamske zajednice Srbije.
 
Ponavljamo, domaćin ovoj delegaciji Rabite bila je Islamska zajednica Srbije, što jasno ukazuje na odgovor gore postavljenog pitanja – da je Islamska zajednica Srbije, na čelu sa reisul-ulemom dr Seadom ef. Nasufovićem, tradicionalna islamska zajednica u Republici Srbiji koju prepoznaju i međunarodne islamske institucije.
 
𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘯𝘢 𝘴𝘭𝘶𝘻̌𝘣𝘢 𝘔𝘦𝘴̌𝘪𝘩𝘢𝘵𝘢 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮𝘴𝘬𝘦 𝘻𝘢𝘫𝘦𝘥𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘚𝘢𝘯𝘥𝘻̌𝘢𝘬𝘢, 𝘙𝘪𝘫𝘢𝘴𝘦𝘵 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮𝘴𝘬𝘦 𝘻𝘢𝘫𝘦𝘥𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘚𝘳𝘣𝘪𝘫𝘦
 
 
U ime Rijaseta Islamske zajednice Srbije i svoje lično ime, čestitam Vama i svim vjernicima katoličke crkve praznik kojim se sjećamo dana rođenja Isusa Hrista, Isaa El-Mesiha sina Merjeminog, čijem su se rođenju radovala i nebesa i zemlja, anđeli i ljudi, koji je ostao vječita inspiracija u ljubavi prema Bogu i samilosti prema čovjeku, čiji ponovni dolazak s radošću čekujemo i čijoj se pravdi nadamo.
 
Ovaj dan, kao i dani koji slijede, dobra su prilika da pogled usmjerimo prema nebu, srca prema Bogu, a lijepu riječ prema čovjeku. Gledajući nebeska prostranstva vidimo koliko smo mali u svojim očima i koliko smo veliki u očima anđela; samo srce usmjereno Bogu dovoljno je toplo da ugrije cijelo čovječanstvo, a lijepa riječ živa je nada u bolje sutra.
 
Na kraju, uvaženi mons. Hočevar, nadbiskupe i metropolite beogradski, primite moje čestitke i najbolje želje za Vaš 75. rođendan i za 20 godina biskupstva, da nam još dugo živite u zdravlju i sreći i da nam Bog iz milosti Svoje podari da se uvijek radujemo!
 
S poštovanjem,
 
Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije
Akademik, dr. Sci. Sead ef. Nasufović
 

Kao što je Vakufska direkcija – Bejtul mal Rijaseta IZS obaveštavala javnost mesecima unazad, u Pančevu su u toku radovi na izgradnji džamije. Kako sve, uz Allahovu pomoć i Njegovu dozvolu, protiče u najboljem redu, približio se trenutak izgradnje krovne konstrukcije. Nije preterano niti preuveličano kada kažemo da se mnogo ljudi iz skoro svih krajeva sveta uključilo u ovaj hairli projekat. Danas nas je naš brat Muhammed, koji je inače poreklom iz Egipta a živi u Pančevu, posetio i obradovao svojom odlukom da donira oko 7.000 evra čime će biti otplaćena kompletna krovna konstrukcija.

Mi molimo Allaha Uzvišenog da obilato nagradi svakog pojedinca koji je uzeo učešće u izgradnji džamije, bilo materijalnom pomoći ili na bilo koji drugi način, a naša poslednja dova je sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova.

http://vakuf.rs/pancevo-izgradnja-krovne-konstrukcije-dzamije-planirana-pocetkom-naredne-sedmice/

 
Muftijstvo beogradsko - Prethodne sedmice na bolji svet su preselili:
 
Jasmina Merđolar (rođ. 1978.) dženaza klanjana 15.12.2020. – Novo muslimansko groblje, Sremčica
 
Trujić Berkica (rođ. 16.6.1941) dženaz klanjana 16.12.2020. - Centralno groblje
 
Suzana Butući, dženaza klanjana 17.12.2020. – Nova bežanija
 
Hašim Kamber (rođ. 3.11.2020) – dženaza klanjana 17.12.2020. - Zbeg
 
Šefket Rahmani dženaza klanjana 17.12.2020. - Surčin
 
Elmaze Hodići, dženaza klanjana 17.12.2020. – Surčin
 
Barija Rašiti (rođ. 1978.) dženaza klanjana 18.12.2020. – Nova bežanija
 
Evzija Salijevski (rođ. 1947.) dženaza klanjana 18.12.2020. – Nova bežanija
 
Naima Račipi (rođ. 4.11.1966) dženaza klanjana 18.12.2020. - Zbeg
 
Mevljude Ramadani, dženaza klanjana 18.12.2020. – Surčin
 
Ismet Ramadanović (rođ. 22.6.1968.) dženaza klanjana 19.12.20202. - Zbeg
 
Ševćet Šaćiri (rođ. 1962.) dženaza klanjana 19.12. 2020. - Novo muslimansko groblje, Sremčica
 
Sulejman Sadžide (rođ. 20.2.1951.) dženaza klanjana 20. 12. 2020. - Lešće
 
Molimo Allaha da umrlima podari milost i oprost.

 

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija