New Doc 2020 03 16 16.12.42

Polazeći od činjenice da je Islam vjera prevencije, a život i zdravlje jedna od osnovnih vrijednosti koje Islam štiti, te stava Svjetske unije islamskih učenjaka o postupanju prilikom izbijanja epidemije Covid-19 i obaveznosti slijeđenja instrukcija nadležnih državnih institucija u tim situacijama, a znajući da je na teritoriji R. Srbije već proglašeno vanredno stanje, čije mjere, zbog ozbiljnosti situacije imaju tendenciju da budu u narednim danima pooštrene, Rijaset Islamske zajednice Srbije sa Mešihatom IZ-e Sandžaka, Mešihatom IZ-e Srbijanskim i Mešihatom IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu na sjednici Savjeta muftija 16. marta 2020. godine donio je

ODLUKU

I. Privremeno se obustavlja rad fakulteta, medresa, obdaništa, škola Kur’ana i mektebske nastave.

II. Do daljneg se obustavljaju svi skupovi i planirane svečanosti povodom vjerskih blagdana, kao i drugi skupovi vjerskog i kulturnog karaktera.

III. Apelujemo na sve vjernike da namaze klanjaju u svojim kućama. Odgovorna lica – imam i mujezin, obavezuju se da u toku trajanja vanrednog stanja nastave oglašavati namaska vremena i obavljaju namaz u džamiji.

IV. Molimo vjernike da umjesto džuma-namaza klanjaju podne-namaz u svojim kućama, jer se džuma-namaz, kao i drugi javni skupovi, trenutno mogu organizovati u broju ne većem od 50 osoba. Ukoliko dođe do pooštravanja mjera, džuma-namaz će biti u potpunosti obustavljena do ukidanja vanrednog stanja.

V. Dženaze namazi će se organizovati u što manjem broju, bez zadržavanja i uz preporuku vjernicima da mejt ne boravi u kući već u gasulhani.

VI. Poseban apel upućujemo osjetljivim kategorijama društva, starijim osobama, hroničnim bolesnicima, dijabetičarima i svima koji osjećaju zdravstvene poteškoće, da ostanu u svojim kućama.

VII. Zadužuju se službenici Islamske zajednice da se pridržavaju ovih mjera, kao i da djeluju u pravcu podizanja svijesti o njihovom značaju i primjeni kod vjernika.

VIII. Mole se vjernici da poštuju preporuke Islamske zajednice i nadležnih državnih institucija.

Reisu-l-ulema Islamske zajdnice Srbije

Sead Nasufović

WhatsApp Image 2020 03 13 at 16.52.39

Beograd, 13. mart 2020.

OBAVEŠTENJE: Od ovog petka, prema preporukama SZO i Republičkih organa, ograničen je broj džematlija unutar džamije na 80. Takođe, ovo ograničenje se odnosi i na prostorije unutar zgrade (konkretno IV sprat – koji se koristi petkom kao pomoćni/dodatni prostor za klanjanje džume namaza). Vernicima je omogućeno da obave molitvu na otvorenom prostoru – ispred džamije.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

“Kakva god vas nesreća pogodi – to je zbog vaših greha, a Bog mnoge i prašta.” (Eš-Šuara, 30.)

“Nered se pojavio na kopnu i moru, jer je svet to ružnim postupkom zardio. Allah hoće da iskuse neke grehe svoje koje su počinili, ne bi li se povratili. “ (Er-Rum, 41.)

Allah, dželle šanuhu, kao Stvoritelj čoveka, iz Svoje neizmerne milosti i mudrosti je zabranio određene postupke koji nanose zlo ljudskom biću i ponižavaju ga.
Cilj Allahovih zabrana je oslobađanje vernika od požuda, oholosti i sebičnosti, jer su to okovi koji sputavaju čoveka hodu ka istini.

Greh se može definisati na više načina, a bez sumnje, najbolja je ona definicija koju je dao sam poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. “Greh je ono što te peče i ne da ti mirau duši, a što bi ti da sakriješ od sveta.” (Muslim)

Gresi se se po svojoj suštini i posledicama dele navelike i male. Kada su upitali Ibn Abbasa o broju velikih greha kazao je da ih ima do sedamdeset, a po nekim predajama i do sedam stotina.

Grehe takođe možemo da delimo na one koji se mogu iskupiti sa pet dnevnih namaza, postom, hadždžom, umrom – odnosno vršenjem nekog dobrog dela o čemu postoje mnogobrojni hadisi, i na one grehe koji se ne mogu time iskupiti.

Ebu Bekr, radijAllahu anhu, kaže: „Bili smo kod Allahovog poslanika pa nam on reče: ’Da vam kažem najveće velike grehe.’ To reče tri puta, zatim nastavi: ’Pridružiti Allahu druga, neposlušnost roditeljima i lažno svedočenje.’ Allahov poslanik je bio naslonjen pa sede. Ponavljao je te reči toliko da smo među sobom rekli da hoće prestati.“ (Muslim)

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, Allahov poslanik, alejhis-selam, iznosi sedam velikih greha.
„Čuvajte se sedam velikih greha: širk, sihr, ubijanja na pravdi Boga – osim po pravdi, kamate, imetka jetima, bežanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke.“ (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai)

Inače, greh datira od onog momenta kada je Iblis odbio da se pokloni Ademu, alejhis-selam, zbog čega je bio proklet. I umesto pokajanja on je izgubio nadu u Allahovu, dželle šanuhu, milost, pa je pao u još veću grešku. Posle toga postao je zavidinik, osvetnik i neprijatelj Adema, alejhis-selam, smatrajući ga krivim za svoju nesreću.

Razlika između Ademovog, alejhis-selam, greha i Iblisovog je u tome što se Adem, alejhis-selam, pokajao i vratio Allahu.

Analizirajući kur’anske ajete možemo zaključiti da Allah, dželle šanuhu, nije kažnjavao narode koji su grešili pa se posle pokajali i vratili pravoj veri, dok je žestokom kaznom kažnjavao one koji su bili uporni u svom grešenju i oholosti.

Nakon pomenutog dolazi se do saznanja da su brojne štetne posledice koje će stići grešnike.

Grešenjem čovek gubi mogućnost pravilnog shvatanja:
„Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio dao da je u zabludi, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio?“ (El – Džasije, 23.)
Sa druge strane, Allah dželle šanuhu, obećava onima koji se budu greha čuvali:
„O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine razdvaja dati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam...“ (El – Enfal, 29.)

Grešenjem čovek gubi nafaku: „Zaista čoveku zbog greha koje počini može biti uskraćena nafaka.“ (Ahmed, Nesai, Ibni Madže)
Dok Allah, dželle šanuhu, kaže: „ ... a onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati, i i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha pouzdaje, On mu je dovoljan...“ (Et- Talak, 2-3)

Grešenjem se i životinjama nanosi zlo. Ebu Hurejre je govorio „i ptica u gnezdu svome strada od nasilja nasilnikova.“ Dok je Mudžahid rekao: „Životinje proklinju čoveka grešnika kada bude teška godina i velika suša. One govore: ’Ovo zlo i ova nesreća dolaze od ljudskog grešenja.’“

Za grehe počinjene prema Allahu, dželle šanuhu: širk, kufr, nifak i dr., dužni smo učiniti istigfar i tevbu, te ih ostaviti.
Za grehe učinjene prema ljudima, za njih pre tevbe, prvo treba da se halalimo i na neki način poravnamo.

Kada je reč o gresima koje činimo sami sebi – mada su svi gresi istovremeno i ovi i ovakvi, dužni smo ih prestati činiti i iskreno se pokajati.
Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: "O robovi Moji, koji ste protiv sebe u gresima preterivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj greha, Milostivi."

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

WhatsApp Image 2020 03 13 at 16.52.42WhatsApp Image 2020 03 15 at 13.29.53

WhatsApp Image 2020 03 06 at 15.58.24 2

Beograd, 6. mart 2020.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِي

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Znaš li ti onoga koji Sud poriče?
Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
- i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.
Pa teško klanjačima,
- onima koji su nemarni prema svome namazu;
- koji se samo ljudima pokazuju,
- čak potrepštine koje se na posudbu daju oni ne daju!

Proučena sura nam jasno kazuje o povezanosti oba aspekta ljudskog življenja, dunjalučkog i ahiretskog, koji su neraskidiva celina. Od ukupne aktivnosti delovanja i ponašanja na ovome svetu, zavisi i naša sudbina na budućem. Zato sledbenici islama u svim situacijama, okolnostima i prilikama moraju znati šta hoće, šta treba i osećati se u potpunosti odgovornosti za ono što rade.

Život koji nije prožet svesti o sebi i svetu, obično je bivanje i dotrajavanje. Svaka vera bez obzira na način i moduse manifestiranja, sadrži u sebi verovanje u ahiretski život. Jedna od univerzalnih vrednosti koji su prenosili svi Božiji posalnici jeste verovanje u Sudnji dan i odgovornost za ukupni život i delovanje.

Islam uči o ahiretskom životu, ali i daje rešenje i načine organizovanja života.

Položaj i stanje na budućem svetu, odnosno nepravda ili kazna, prvenstveno zavisi od ispunjena zemaljskog zadatka. Život nije bol i bolna suza, nego ima svoj cilj i svrhu. Kur’an upozorava da mi lako možemo upoznati one koji poriču budući život. To su oni koji se grubo i neljudski odnose prema siročetu. Umesto pažnje i razumevanja, oni ga odbijaju i zanemaruju. S druge strane, ne daju nikakvu inicijativu niti podsticaj da se obezbedi siromah. Oni ne mare za tuđe brige, nevolje, probleme i teškoće. U svojim aktivnostima imaju jedino vlastite pobude i interese.

Drugi deo ove kratke sure preti onima koji svom namazu ne poklanjaju dovoljnu pažnj. Cilj i svrha namaza jeste da klanjača sprečava od pokuđenih i ružnih dela i od svega što je nedostojno čoveka. Velika pretnja je posvećena onima koji svojim namazim glume i iimitiraju skrušene, pobožne i bogobojazne ljude, a u duši su pokvareni i zli.

Namaz usmerava ljudsko delovanje ka najboljem. On krepi i čisti dušu.

Pravilnim shvatanjem i obavljanjem ove obaveze izgrađuje se stabilna ličnost, čvrst karakter i primerno ponašanje. Ne smemo obavljati namaz s namerom a nas neko vidi, zapazi i kao takve ceni. Pobude i motivi za njegovo izvršavanje su unutar same duše, u najskrivenijim osećanjima i pobudama. Pravi namaz koji se čini isključivo u ime Allaha, dž.š, pokreće na akciju i dobro delo.

Konkretni razlozi valajano shvaćenog i obavljenog namaza jeste da klanjač čini dobra dela, u koja spada i pomaganje potrebnih za pomoć.

Briga za čoveka, za slabijeg, nemoćnog kome je potrebna materijalna pomoć, uteha i nada je jedna od važnih komponenti mumina. Drugo što se može zaključiti je pretnja i opomena za one koji se formalno i nemarno odnose prema namazu i ibadetu uopšte.

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

WhatsApp Image 2020 03 06 at 15.58.22

Beograd, 6. mart 2020.

Ambasada Republike Turske u Beogradu, Ured savetnika za verska pitanja pri Ambasadi Republike Turske u Beogradu, Dijanet - Uprava za verske poslove Republike Turske u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice Srbije organizovali su, nakon džume namaza ispred Bajrakli džamije, podelu mushafa.

Pre džume namaza proučen je jasin i dova za rahmetli Galipa Balkara, ambasadora Republike Turske, na kojeg su u martu 1983. godine u Beogradu izvršili atentat dvojica jermenskih terorista, kao i za sve one koji su svoje živote položili kao šehidi.

WhatsApp Image 2020 03 06 at 15.58.30

88064355 2838567186251087 5007715817396109312 o

U petak 28. februara, održana je redovna – predramazanska, sednica Muftijstva beogradskog.
Sednicom je predsedavao mmuftija beogradski i vojni, Mustafa ef. Jusufspahić.

Na početku sednice usvojene su predložene tačke dnevnog reda:
1. Nisab zekata i vrednost sadekatu-l-fitra
2. Plan ramazanskih aktivnosti
3. Podnošenje pisanih izveštaja o radu
4. Tekući problemi (razno)

Na sednici je doneta odluka da i ove godine donja granica sadekatu-l-fitra bude 400 dinara. Što se tiče nisaba zekata – odluku će doneti veće muftija.
Kada je u pitanju podela sadekatu-l-fitra, muftija Jusufspahić je istakao da će ona biti strogo kontrolisana i da mora otići isključivo u ruke onih kojima je neophodna.

Muftija beogradski je upoznao sagovornike da će, ako Bog da, i predstojećeg Ramazana u Beogradu boraviti hafizi iz Egipta i Turske koji će biti na raspolaganju beogradskim džematima, te je zatražio da u najkraćem roku bude dostavljen plan za ramazanske aktivnosti svih 13 beogradskih džamija/mesdžida.

Takođe, glavni imami su dužni da u dogovoru sa predsednicima džematskih odbora blagovremeno obaveste muftijstvo o broju novoformiranih ramazanskih džemata kako bi bili imenovani imami koji bi, pored dnevnih, predvodili i teravih namaz. Naime, poznato je da se svake godine pred Ramazan poveća broj džemata pa je zaključak da se uputiti zvaničan dopis Muftijstvu sa zahtevom da se upotpune novonastala imamska mesta, sa tim da će se kadrovska rešenja tražiti iz Beogradske islamske srednje medrese.