PROGRAM ZA UTORAK, 25. avgust 2015. - 10. Zu-L-k'ade 1436.

 

00:00 – Sabahski program

04:00  – Ezan za sabah namaz 

05:00 - Ilahije i hadisi

07:00 – Kur'an i tekbiri

09:00 – Ilahije i hadisi

10:00 – Vesti

11:00 – Ilahije i hadisi

12:00 – Kur’an i tekbiri

13:00 – Ezan za podne namaz

14:00 – Ilahije i hadisi

15:00 – Kur'an i tekbiri

16:30 – Ezan za ikindiju namaz

17:00 – Vesti

18:00 – Ilahije i hadisi

19:00 - Kur'an i tekbiri

19:31 – Ezan za akšam namaz 

            – Kur'an i tekbiri

20:00 - Ilahije i hadisi

21:00 -  Ilahije i hadisi

21:11 – Ezan za jaciju namaz

            – Kur'an i tekbiri

23:00 – Ilahije i hadisi 

00:00 – Kur’an