PROGRAM ZA PETAK, 28. avgust 2015. - 13. Zu-l-k'ade 1436. 

 

00:00 - Kur'an

04:00 – Ezan za sabah namaz

05:00 - Ilahije i hadisi

07:00 – Kur'an i tekbiri

09:00 – Ilahije i hadisi

10:00 – Vesti

11:00 - Ilahije i hadisi

12:00 – Kur’an-sura Kehf

13:00 – Ezan za džumu namaz

14:00 - Ilahije i hadisi

15:00 – Hutba iz Bajrakli Dzamije

16:00 - Ilahije i hadisi

16:27 – Ezan za ikindiju namaz

17:00 – Vesti          

18:00 – Hutba iz Bajrakli dzamije

19:00 - Kur'an i tekbiri

19:24 – Ezan za aksam namaz

20:00 - Ilahije i hadisi

21:00 – Kur'an i tekbiri

21:03 – Ezan za jaciju namaz

22:00 - Hutba iz Bajrakli dzamije

23:00 – Ilahije i hadisi

00:00 – Kur’an