Radio ilmihal 2

RADIO ILMIHAL ima za cilj da upozna slušaoce sa osnovama islamskog verovanja, islamskim obavezama -islamskim i imanskim šartima.

RADIO ILMIHAL je emisija u kojoj eminentni gosti: imami, hatibi i profesori islamskih nauka u razgovoru sa voditeljem objašnjavaju praktikovanje i pre svega prihvatanje propisa bez kojih nije moguće biti musliman, bez kojih se nije moguće pokoriti Allahu Uzvišenom.

Emisija koja će pokušati da najjednostavnijim pristupom, jednostavnim rečnikom dostavi slušaocima sve ono što bi morali znati o temeljima Islama, vere za koju Allah Uzvišeni kaže u Kur'anu: "Ko bude mimo islama tražio drugu veru, ona od njega neće biti primljena, a na ahiretu će biti među gubitnicima" (Ali Imran, 85)

Emisiju RADIO ILMIHAL možete, inša Allah, slušati svakog ponedeljka nakon akšam namaza.