WhatsApp Image 2020 02 29 at 11.34.35

Beograd, 28. februar 2020.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Znajte da nema dobra u delima bez znanja, niti časti u znanju bez dela. Znanje traži delo, a iz ponavljanja i primene znanja i dela proizlazi naše ponašanje, naš ahlak. Allah dželle šanuhu nam je objavio:
‘’Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i pokornosti Allahu, a ne sudelujte u grehu i neprijateljstvu, i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.’’ (El-Maide, 2.)

Muslimani moraju posedovati pozitivne osobine, a njihov spas je u radu i međusobnom potpomaganju, ukoliko žele da osiguraju sretan život kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu.
‘’Vernici i vernice su zaštitnici jedni drugima.’’ (Et-Tevbe, 71.)
Božiji Poslanik, alejhis-selam, kaže: “Čovek se mora truditi za onim što je pošteno i za njega korisno, a ne sme čekati niti se obazirati da će mu samo doći i vreme doneti”. Alejhisselam je međusobnu ljubav muslimana u jednom hadisu uporedio sa organizmom “čiji delovi podjednako osećaju, kada oboli bilo koji od njih.” Takođe se prenosi da je rekao: ‘’Ni jedan od vas nije pravi vernik sve dotle dok ne bude želeo svom bratu ono što želi sam sebi.’’ (Buhari)

Svaki musliman u sebi bi trebao imati razvijenu pozitivnu osobinu da pomogne drugom čoveku kada mu je ta pomoć potrebna. Ako utrošite jedan deo svog imetka na Božijem Putu, Allah će vam ga umnogostručiti i oprostiti vam vaše grehe. Allah mnogostruko nagrađuje i blag je. U hadisu stoji: “Ko se nađe pri ruci svome bratu kada mu bude potrebno, Allah će mu se naći. Onome ko od svog brata muslimana otkloni nevolju na Ovom svetu Allah će njemu otkloniti nevolju na Sudnjem danu. Ko pokrije manu svog brata Allah će pokriti njegovu na Danu sudnjem.’’
U jednoj predaji Poslanik, alejhis-selam, kaže: “Onome ko krene ispuniti potrebu svome bratu muslimanu, Bog će za svaki korak upisati sedamdeset dobrih dela i oprostiće mu sedamdeset greha.”

Draga braćo, musliman je dužan da želi i nemuslimanima svako dobro kao i sebi. U islamskoj kulturi se potrebe ljudi tumače kao blagodat i milost. Zato, oni koji zbog svojih imovinskih mogućnosti ili posebnog društvenog položaja budu izloženi navalama molbi i iskazivanja potreba trebaju znati da su im se otvorila vrata Božije milosti, a mnoštvo blagodati nikoga neće zamoriti niti će kome dosaditi. Prenosi se da je hazreti Husejn, radijAllahu anhu, rekao: “Uistinu su potrebe koje vam ljudi iznose blagodati Božije prema vama, pa neka vam te blagodati ne dosade.” Zato, svaki musliman treba lepo prihvatiti ove blagodati i milost od Gospodara, te se potruditi onoliko koliko može u ispunjavanju potreba onima koji ih imaju, a u slučaju da to ne može učiniti, neka barem da odgovor sa objašnjenjem koje uliva nadu.

Jer, Plemeniti Poslanik, alejhis-selam, ovako bi postupao: “Kada bi mu neko izložio svoju potrebu, on ga ne bi vratio, a da mu je ne bi ispunio, ili bi mu barem govorom olakšao.” U svakom slučaju, ako neko ne može ispuniti potrebu potrebitom, treba s njim tako razgovarati da ovaj ne postane očajan i razočaran. Kur’an Časni kaže: “A ako se od njih moraš okrenuti, u želji da od Gospodara svoga stekneš samilost kojoj se nadaš, ti im opet reci koju ugodnu reč.” (El-Isra, 28)

Božiji Poslanik, alejhis-selam, nakon spuštanja ovoga ajeta, kada bi neko od njega nešto tražio, a on ništa nije imao da mu da, govorio bi: “Neka Bog i nas i vas opskrbi iz obilja Svoga!” Stoga onaj koji ne može udovoljiti nečijoj potrebi treba ga barem utešiti rečima koje ulivaju nadu, kao što su: “Nadam se da će Bog ispuniti tvoju potrebu, a i ja ću se truditi onoliko koliko budem mogao radi tebe”, a ne s njim se svadljivo i grubo ophoditi i učiniti ga očajnim. Poslušajmo prevod sure koju često učimo i u namazu, sure El-Maun: “Znaš li ti onoga koji Onaj svet poriče?” Pita nas Uzvišeni Gospodar u prvom ajetu ove sure i daje odgovor u nastavku: “Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, i koji da se nahrani siromah – ne podstiče. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u nar

Pored svih ovih obaveza musliman kao pripadnik Islamske zajednice mora biti svestan svojih dužnosti i obaveza.
Bože, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti.
Od Tebe tražim zaštitu od slabosti i lenjosti.
Od Tebe tražim zaštitu od straha i škrtosti.
Od Tebe tražim zaštitu da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju!
Amin!

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija