WhatsApp Image 2021 07 24 at 22.38.17

Beograd, 23. jul 2021.

„Neka je hvala Uzvišenom Stvoritelju koji nam je dao da danas ovde sa ovoga časnog mesta, iz ove časne naše džamije, jedinice, jedine preostale od 274 koje su nekada bile u ovome gradu, posvedočimo da nema drugog Boga osim jednog Jedinog. Čvrsto verujemo da je samo On, Allah, Jedan Jedini Bog, čvrsto verujemo i jezikom očitujemo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Božiji Poslanik. Neka je mir i spas na njega, neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu, ashabe-prijatelje i sve sledbenike njegove do Sudnjeg dana. Neka je mir i spas i na nas ovde u Bajrakli džamiji 500 godina staroj, beogradskoj, neka je mir i spas na sve muslimane sveta. Neka je mir i spas na sve one koji žele tim putem.

Braćo draga i sestre poštovane, proučili smo u hutbi suru Ihlas. Sura Ihlas znači iskrenost. Zašto je baš ta sura koja je jedna od najkraćih dobila ime iskrenost i zašto se baš ta sura vrednje kao trećina Kur’ana? Tako kratka, sažeta, ispunjena. Faktički, bez te sure ne možemo biti vernici. Ako nemamo iskrenost u našem očitovanju jedinstva Boga ne možemo biti vernici. „Reci: On Bog Jedan je! On je utočište svakome, Nit je rodio, Nit je rođen, I niko mu ravan nije!“

Prvo očitovanje označava veru našu u jedinstvo. Da nema više božanstava osim Jednoga, da je samo On taj koji nam sve daje, da je samo On taj kome treba da robujemo i služimo i čijem zadovoljstvu stremimo. U drugom ajetu Allah ti daje sreću i olakšanje kako da život na dunjaluku preživiš jer je On taj koji je naše utočište i koji će nam sreću dati, On je taj koji obećanje ispunjava, i On je taj čijom se voljom sve rešava. I onda, čuvanje od širka je sledeći ajet – niti je rođen niti je rodio a Allah je sve stvorio. Ako je Allah sve stvorio, šta će Njemu sin? Allah sve daje. Adema je stvorio i bez oca i bez majke, i šta je onda čudno tu? Adem nije prozvan Allahovim sinom a nije imao ni oca ni majku. Allah je nama pokazao svoje moći kroz ta stvaranja. Kada je stvorio Adema bez roditelja, pa od njega stvorio njegovu ženu Havu, pa od Adema i Have stvorio Kabila i Habila, od majke i oca pa onda samo od majke stvorio Isa, alejhis-selam. To je samo pokazatelj da Bog može sve što hoće! Da Bog može stvoriti ni iz čega jer je On taj koji stvara. Sve dok mi nismo pre nekih 150 godina počeli da se bavimo tehnologijom, bili smo povezaniji sa prirodom i više smo gledali Allahova stvaranja, više smo osećali Allaha. Dok nismo počeli više da gledamo ekrane, a manje zemlju i planine. Onog momenta kada smo počeli da stvaramo nešto, mi smo neuzubillah, počeli da se takmičimo sa Bogom. Allah nam neće širk oprostiti. Jedini greh koji Allah neće oprostiti je šrik i upravo zato je sura Ihlas, tako kratka, britka i jasna! Poslednji ajet „I niko mu ravan nije!“ otuda je i naziv Ihlas. Iskreno, srcem, svako od nas treba da sa ihlasom poveruje u istinitost ovih reči. Najbolji tumač ajeta jeste sam Kur’an, kada on sam sebe tumači. A sura Ihlas je protumačena jednim od najodobranijih ajeta u Kur’anu – Ajetu Kursijom.

Zašto ovaj ajet nosi ime ajeti kursijja? Zato što je napisan na Kursiji, na prestolu Allahovom, koje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju, koje se nalazio iznad vode, a iznad kursijje se još samo nalazi veliki Arš gde je Gospodar svih svetova. Ajeti kursijja govori o Allahovom dželle šanuhu jedinstvu, o Njegovoj moći, kudretu, vahdanijjetu i počinje sa rečima najveće istine i najvrednijeg zikra: „Allah, pored Njega nema drugog Boga“ zatim nastavlja sa opisom „El Hajju Kajjum“ Isa, alejhis-selam je ovim imenima nazivao Boga kada je oživljao mrtvaca Allahovom voljom u značenju „O Živi, Ti koji sve održavaš“ Isa nije onaj koji oživljava već mu se Allah odazvao kada Ga je Isa pozvao imenima „Ja Hajju, Ja Kajjum!“ Tako je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ovim imenima na sedždi pred Bitku na Bedru dozivao svoga Gospodara i svi znamo ishod te bitke.

Zatim, dolaze za nas vrlo važne reči: „Ne obuzima Ga ni dremež ni san!“ a to je odgovor na pitanje Musaa koji je pitao Gospodara da li On ikada spava, a Allah mu reče: „Uzmi dve čaše sa vodom i drži ih dok ti ne kažem da ih spustiš“ i Musaa zadrema i ispadoše čaše i prosu se voda a onda mu Allah kaže: „Kada bih Ja jedan trenutak zadremao i zaspao, propala bi i nebesa i zemlja.“ Nema snage do Allaha. Nema života do Živoga Uzvišenog Stvoritelja. Allah nam dalje navodi još jednu istinu koju ljudi zaboravljaju a to je: „Allahu pripada sve što je na nebesima i ono što je na zemlji“ Ljudi, ta sićušna stvorenja su toliko ohola postala da su počeli da svojataju ovo je moja zemlja, ovo je moj izvor, a sve je to Allahovo, nama posuđeno. Od tela, odela, porodice, roditelja sve nam je Allah posudio. Svi mi pripadamo samo Allahu i sve što je oko nas pripada samo Njemu, ali smo se otuđili od prirode. Pa ne čujemo više da onaj list na grani svedoči Allaha, pa kažemo šušti lišće. Kud smo otišli? I počeli da govorimo ja sa deset prstiju sam ovo stvorio. Neuzubillah! Pa kome ti staješ na crtu? Pa Allah nas je razumom obdario, kao najvećom blagodati koja je data čoveku da bi bio halifa na zemlji, namesnik. I dao nam je kurban da tu žrtvu pokažemo, da ne prosipamo ljudsku krv, a otuđili smo se toliko da ne osećamo čoveka kao rodbinu svoju zato što je druge nacije, boje kože, zato što priča drugim jezikom a taj čovek ima isto što i ti i opet ga ne osećaš i ne razumeš. Kud smo se odmetnuli?

Zatim, Uzvišeni Allah ukazuje i kaže: „I niko neće posredovati bez dopuštenja Njegova“ Ovim rečima Allah ukazuje na svoju apsolutnu moć i vlast i uzvišenost na Sudnjem danu kada će svako gledati ima li igde spasa. Ljudi će zagovarati jedni za druge ali će to činiti samo oni kojima Uzvišeni Allah dozvoli, jedan od njih je naš Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. I uvek donosite salavat #Allahume salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed“. Zatim Uzvišeni Allah ukazuje na jednu činjenicu gde ljudski razum zastaje i nesposoban je da je shvati: „On zna i ono što je ispred njih i ono što je iza njih“ tj.Allah poznaje sve ljudske živote, sve ljudske sudbine. Zna šta se pre dešavalo i zna šta će se posle dešavati. Samo Allah to zna, nikakve vračare, sihirbazi, samo Allah to zna, a šta je sa ljudskim znanjem. „A od onoga što On zna drugi znaju samo onoliko koliko On želi da znamo“ Pa zar nije čovek slab i jadan? Koliko će čega imati i znati zavisi samo od toga koliko će mu Allah Dragi podariti. I sada dolazi ona velika istina, o malenkosti čovekovoj: „Njegovo prestolje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju“ Gospodar nebesa i zemlje a koliko je opet mali Njegov rob - čovek koji se i pored toga oholi i uzdiže. I na kraju se spominje još jedna Allahova vrlina: „Njemu ne dosadi njihovo održavanje“ S druge strane, nama ljudima i najdraže stvari brzo dosade. Ajeti kursija se završava rečima koje opisuju Svemogućeg Allaha „On je Uzvišen i Veliki“ Tim rečima nas Allah poziva da razmislimo o Njegovoj Uzvišenosti, a našoj malenkosti.Poziv je da učenjem Ajeti kursije podignemo svoj ugled kod svoga Gospodara,“ kazao je između ostalog muftija beogradski.

217917325 4206212666153192 6294386832712973530 n
Utorak 20. jul 2021.
 
Danas je Kurban bajram.
Centralna bajramska svečanost održana je u Bajrakli džamiji u Beogradu. Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović je predvodio bajram namaz i održao bajramsku hutbu.
 

"Sa imenom Allaha dželle šanuhu, Milosnog i Premilosnog.

Hvala Allahu, dželle šanuhu, Gospodaru svih svetova, Milosnom, Samilosnom, Vladaru dana Sudnjega. Samo se Tebi, Allahu klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo, uputi nas na Pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne na put onih koji su na sebe srdžbu izazvali niti na put onih koji su zalutali Amin.

Svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed njegov rob i njegov Resul.

Poštovani džemate, Allahu se neizmerno zahvaljujemo što nas je učinio živim, što je učinio živim naša srca, što nam je dao svoju pomoć, što nam je usadio želju i pre svega što nam je poklonio iman da osetimo poziv Allahov da Mu budemo na sedždi. Allahu se neizmerno zahvaljujemo što nam je omogućio da u današnjem danu, ovom veličanstvenom danu u kojem Allah Dragi prima naše dove i oprašta naše grehe, zbližava srca siromaha i imućnih, omogućio nam da budemo zajedno i da zajednički dočekamo izlazak sunca koji je najavio početak prvog dana Kurban bajrama.

Ovaj dan, draga braćo, jeste dan u kojem Allah dželle šanuhu od prvog čoveka pa do danas uvek daje iznova primer ljudima koliko je važno biti svestan Allaha Uzvišenog. I najlepši dar koji danas čovek može sebi da pokloni jeste dar svesnosti o Uzvišenom Allahu. Znate koliko smo ovih dana slušali i od našeg muftije, od naših imama da nije krv niti meso to koje stiže do Allaha na današnji dan od naših kurbana. Jedino što do Allaha stiže jeste naša bogobojaznost, naša svesnost o Allahu dželle šanuhu. To je jedino što danas iz naših srca i sa naših sedždi i sa dlanova naših ruku dok činimo dove stiže Allahu Uzvišenom. Pošto smo još uvek u ovoj pandemiji gledaćemo da ova hutba bude kraća i navešćemo najlepše primere koji će nam dati snage da ovaj Bajram bude Bajramom i da ga ukrasimo i tekbirima i našim dovama.

U tom smislu kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tj. prenosi se da je Poslanik zaklao dva kurbana, to svedoče njegovi ashabi. I Poslanik dok je prvi kurban klao zanijetio ga je za svoju porodicu i žive i umrle tako prenose islamski alimi. Ali nama je sada interesantno šta je uradio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sa onim drugim kurbanom. Kad je njega trebalo da žrtvujete nijet je činio: „Ovaj kurban žrtvujem za moj ummet koji je siromašan i koji neće biti u mogućnosti da zakolje kurban.“
Vidite Allahovu Milost i Njegovu apsolutnu pravdu. Srećni su ljudi koji imaju ali alejhis-selam raduje srce i siromaha onoga koji je strpljiv i onoga koji je Allahu zahvalan. Da na današnji dan zna da je svojom rukom Resulullah, Allahov Poslanik, Milost svim svetovima, svojom rukom je zaklao kurban i za njega jer ga je dragi Allah ostavio na iskušenje da bude u siromaštvu. Ima li veće radosti i sreće za sve one koji nisu u mogućnosti da prinesu kurban danas da su svesni ovog dara, ove hedije, poklona koji je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učinio trajnim sve do Sudnjeg dana. Zatim Poslanik podeli kurban na tri dela. Jedan porodici i sebe, jedan svojoj rodbini i prijateljima i jedan siromasima. Kao da nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio trajni plan kako da živimo i kako svoj život da delimo. Ovo je plan dok je čovek živ da zna kako se vreme raspoređuje. Pa prema podeli kurbana mi vidimo kako treba da planiramo svoj život, neka bude jedna trećina za nas i naše porodice, jedna trećina za našu rodbinu, prijatelje i komšije ali neka jedna trećina bude za siromahe. I neka zna svako verničko srce koje u sebi oseti radost zato što ga je Allah počastio da može pomoći siromasima neka zna da je na pravom putu i da je blizak Poslaniku jer je on bio uzoriti učitelj i zaštitnik onih koji imaju i onih koji nemaju. Zato se Allahova milost u ovom danu naročito primećuje među nama, vidljiva je na svakom koraku, a vi ne krijte taj rahmet i neka vam na licima bude osmeh. Osmeh je sadaka. Mi danas na licima verničkim ne vidimo osmeh danas. Ništa nemaš, osmeh imaš. Neka to bude tvoja priča, tvoj bajrak i stav. Zaista je ova naša vera laka, kaže Poslanik, ali niko neće ići protiv njene prirode a da ne bude nadvladan njom. Zato zauzmite srednji put, težite ka savršenstvu i uvek budite dobre volje. Ovo je plemeniti put na koji nam je ukazao Poslanik i Allaha molim da uvek tim putem koračamo.

Draga braćo, na kraju upućujem dovu da Allah dragi se smiluje dušama naših umrlih, očeva i majki, naših predaka. Da Allah Dragi podari zdravlja, sreće i berićeta u našim porodicama, druženjima, džematima. Da nam Allah Dragi podari zdravlja i lepe sreće. I da uvek budemo na Pravom putu. Da naše noge čvrsto koračaju Pravim putem, da naše oči uvek otvoreno i pošteno gledaju, da naše ruke uvek časno rade i grade, da naše duše nikome zla ne snuju. Amin.

Inšallah da nam svaki ibadet danas bude kod Allaha primljen, da nam Allah dragi oprosti naše grehe. Bajram šerif mubarek olsun!"

Pbr. 374 page 0001

Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije Seadu ef. Nasufoviću, i svim muslimanima, nastupajući Kurban bajram čestitao je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve gospodin Porfirije.

Uvaženi Reis-efendija Nasufoviću,

 U duhu negovanja dobrih međuverskih i dobrosusedskih odnosa čestitamo Vam veliki islamski praznik Kurban – bajram, kojim se muslimani širom sveta sećaju žrtve praoca Avraama a svojim običajima ukazuju na značaj milosrđa, dobrotoljublja i čovekoljublja, i želimo Vama i svim muslimanima da ovaj praznik provedete u zdravlju, miru i ljubavi.

Nek proslave naših verskih praznika budu povodi da se jedni s drugima upoznajemo i zbližavamo kako bi na dostojan način posvedočili da smo potomci istih praroditelja.

S poštovanjem,

Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski
Porfirije.

 

Riyaset Bayram Tebriği page 0001

Povodom nastupajućeg Kurban bajrama, na adresu Islamske zajednice Srbije i dalje pristižu čestitke.

Reisu-l-ulemi Islamske zajednice Srbije Kurban bajram je čestitao i dr Ali Erbaš predsednik Dijaneta (Uprave za verska pitanja Republike Turske).

217400351 4203856503055475 797994321751692605 n
Bajrakli džamija, Beograd, 19.7.2021. godine
 
Povodom Kurban bajrama, koji nastupa sutra 20. jula 2021. godine, u prostorijama Islamske zajednice Srbije održana je tradicionalna bajramska konferencija za medije na kojoj je reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović uputio bajramsku poruku.
 
"Sa imenom Allaha, Milosnog i Premilosnog!
 
Draga braćo i sestre, drage komšije, prijatelji i sugrađani!
 
Po Takvimu (vjerskom kalendaru) Rijaseta Islamske zajednice Srbije sutra, 20. jula 2021. godine, počinje Kurban-bajram i traje četiri dana.
 
Žalimo zbog okolnosti uzrokovanih aktualnom pandemijom koje su razlog da ni ove godine, kao ni prethodne, nije dozvoljeno za naše vjernike da izvrše petu islamsku dužnost - hadž. Uveliko se promijenio i naš odnos prema svim kolektivnim obredima koji prate Kurban-bajram. Uvjereni smo da će doći dan kada će pandemija biti iza nas, ali sa strahom razmišljamo koliko će vremena biti potrebno da se osjećaj zajedništva, bez straha od međusobnih susreta, vrati u naše džamije, džemate, porodicu i Zajednicu.
 
Bajram je dan čistih osjećaja sreće i radosti koje je nemoguće postići u samoći, jer i sreća i radost traže društvo, baš kao što žedan čovjek traži vodu. Ovo je, pak, moguće samo za one koji teže ljubavi, a nipođto za one koji mrze.
 
Bajram je dan u kojem čovjek prinosi žrtvu propisanu i opisanu vjerozakonom kako bi dao svoj dar potrebitom, ali i onome sa kojim dijeli život. Lijepo i mudro je rečeno: čovjek kad uzima pune su mu ruke, ali kad daje puno mu je srce.
 
Prvi znak duhovne zrelosti je potreba za vječnom ljubavi koja traži brojna žrtvovanja na putu njenog potpunog postizanja, zato se Bajramom prinosi, a svim ostalim danima se podnosi žrtva.
 
Za nastupajuće dane Bajrama molimo sve imame i naše džemate da vode računa o poštovanju i primjeni važećih pravila o sprječavanju širenja zaraze, ali i ponavljamo svoj apel da se što prije izvrši vakcinacija protiv virusa Covid-19. Imajmo na umu da je i to vrsta žrtve koju trebamo učiniti radi ličnog i opšteg dobra.
 
Odgovornost je osobina zrelih, solidarnost plemenitih, a požrtvovanost dobrih ljudi. Uvjeren sam da ćemo svi zajedno biti dovoljno veliki ljudi da se ovim osobinama trajno ukrasimo.
 
Ne zaboravimo u svojim dovama (molitvama) svoje žive i umrle, svoje komšije i prijatelje, one koje poznajemo i one koje ne poznajemo - molimo se iskreno za svakog čovjeka, onako kako je to radio naš uzoriti učitelj Muhammed, alejhisselam. Ne zaboravimo da je čovjek čovjeku najveći dar od Boga!
 
Od srca želim sretan Bajram svim muslimanima, moleći dragog Allaha za dobro zdravlje, uspjeh u životu i radu, sreću u porodici svim ljudima širom svijeta koji žele mir i dobro čovječanstvu!
 
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!"

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija